کارگاه ” نوجوانی (سرپیچ زندگی) “

جناب آقای حسن وکیلی

زمان یکشنبه ها 16 الی 17:30 به مدت 8 جلسه

( بصورت آنلاین )

4,000,000 

دسته:

توضیحات

در بین مراحل رشد فردي، دوران نوجوانی بحرانی ترین و سخت ترین مرحله از رشد می باشد.  تغییرات سریع جسمی، جنسی، روانی این دوره از رشد باعث می شود که نوجوان در مسیر رشد خود، به پیچ خطرناك زندگی قدم بگذارد. علاوه بر تغییرات طبیعی و چالش برانگیز دوران بلوغ، خطرات و آسیب هاي مختلفی چون اعتیاد، آسیب هاي فضاي مجازي، ارتباط با جنس مخالف در کمین نوجوان می باشد. بسیاري از والدین نگران تغییرات دوران بلوغ و نیز آسیب هاي موجود در محیط می باشند و نیازمند به کسب اگاهی و مهارت لازم براي مدیریت این دوره از رشد فرزندشان می باشند. اما بسیاري از آنها فاقد آگاهی و مهارت لازم می باشند و نمی توانند حتی با فرزند نوجوان خود ارتباط برقرار کنند.

در این کارگاه تلاش می شود تا ضمن افزایش آگاهی از تغییرات طبیعی دوران بلوغ، به والدین کمک شود تا بتوانند با یادگیري مهارت هاي لازم، مشکلاتی چون استفاده زیاد از موبایل و بازي هاي دیجیتال، ارتباط با جنس مخالف، پیشگیري از اعتیاد و

را مدیریت نمایند.

همچنین کارگاه فضاي امن و صمیمی را فراهم می آورد تا والدین از تجارب یکدیگر استفاده کنند و بتوانند در مورد مسائل مختلف مربوط به نوجوان خود، گفتگو نمایند؛

به همین جهت ظرفیت کارگاه محدود می باشد تا فرصت گفتگو و بیان نظرات و احساسات براي والدین فراهم آید.

لطفا پیش از پرداخت وجه، راهنمای خرید را حتما مطالعه بفرمایید

(در تلفن همراه بخش راهنمای خرید را از منوی سه خط بالای صفحه سمت راست باز کنید)