شیوه های تربیتی قاطعانه، منطقی و متداوم

Posted in معرفی کتاب

 

 

وقتی والدین از یک شیوه ی تربیتی قاطع، منطقی و متداوم استفاده کنند، آنها هر آنچه را که می گویند عملی می سازند ( قاطع بودن )، تصمیمات قابل قبول و معقول می گیرند ( منطقی بودن )، و در هر زمانی قوانین تربیتی را اعمال می کنند ( تداوم داشتن ).

کارشناسان معتقدند این رویکرد تربیتی بهتر از همه کاربرد دارد.

مادام که این شیوه تربیتی ( قاطع، منطقی و متداوم ) برای والدین به یک عادت و روال ثابت تبدیل شود، رفته رفته در می یابند که میزان اعمال قوانین تربیتی توسط آنها کمتر از قبل شده.

دلیل چنین امری آن است که بچها دیگر می دانند توقع چه چیزهایی را داشته باشند و نیز چه توقعاتی از آنها هست.

مطالعه این کتاب مفید را که در قطع جیبی چاپ شده است به همه والدین علاقمند به روشهای تربیتی صحیح توصیه می کنیم.