ثبت نام دوره سوم کارگاههای عمومی

نوشته شده توسط اسماعیلی. Posted in کارگاه ها

ثبت نام عمومی در دو کارگاه تحلیل رفتار متقابل TA و کنترل خشم از روز شنبه 30 /8 /94 آغاز می گردد. با توجه به محدودیت ظرفیت این کارگاهها اولویت با خانواده هایی است که زودتر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. فرمهای ثبت نام در این کارگاهها در همایش 29 آبان توزیع شده است. چنانچه قصد ثبت نام در این کارگاههای را دارید و فرم ثبت نام را ندارید به واحد مشاوره مراجعه نمایید.زمان تشکیل این کارگاهها به شرح زیر است:

\r\n

دوشنبه ها ساعت 8-9 صبح از تاریخ 2 / 9 /94 به مدت 19 جلسه

\r\n

چهارشنبه ها ساعت 8-9 صبح از تاریخ 18/ 9/ 94 به مدت 4 جلسه

\r\n

\r\n

 

\r\n