ثبت نام در کارگاههای عمومی (دوره دوم)

نوشته شده توسط اسماعیلی. Posted in کارگاه ها

ثبت نام در دومین دوره کارگاههای مشاوره ای تا یک هفته دیگر تمدید شد بر همین اساس والدین علاقمند به ثبت نام می توانند برگه های ثبت نامی خود را پس از مشخص کردن نوع کارگاه انتخابی به دفتر مدرسه تحویل نمایند لازم به ذکر است در این دوره 5 عنوان کارگاه تشکیل می گردد که عناوین آنها در زیر قید شده است:

\r\n

در صورت داشتن هر گونه سوالی با داخلی 136 از طریق تلفنهای مجتمع تماس حاصل نمائید

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

/ارتباط مؤثر در خانواده/

\r\n
\r\n

نقش والدین در تربیت فرزندان/

\r\n
\r\n

روشهای مدیریت استرس/

\r\n
\r\n

تربیت جنسی کودکان/

\r\n
\r\n

تربیت جنسی نوجوانان/

\r\n
\r\n