غرفه واحد مشاوره در نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی

Posted in آرشیو اخبار 94-95

نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی مجتمع آموزشی - فرهنگی معلم روز جمعه 15 اردیبهشت ماه در این مجتمع برگزار گردید.

 

 

 

بازدید جناب آقای امیری مقدم، مدیر مجتمع معلم از غرفه ی واحد مشاوره

 

بازدید جناب آقای تهرانیان، رئیس سازمان فنی و حرفه ای استان تهران از غرفه ی واحد مشاوره

 

بازدید سرکار خانم محرابی، مدیر دبستان یک از غرفه ی واحد مشاوره

 

 

 

 

شرکت کنندگان در مسابقه ی دانش افزایی مربوط به واحد مشاوره  برای دریافت فایل pdf کتاب از لینک زیر استفاده کنید.