همایش بزرگ واحد مشاوره

Posted in آرشیو اخبار 94-95

امسال نیز مانند سال گذشته همایش بزرگ واحد مشاوره با حضور اولیاء فرهیخته مجتمع آموزشی معلم در تاریخ 25 دیماه برگزار خواهد شد در این همایش اولیاء محترم ان شالله شاهد سبک جدیدی از همایشهای روانشناختی خواهند بود.