برگزاری دوره دوم از مسابقات دانش افزایی

Posted in آرشیو اخبار 94-95

با توجه به استقبال والدین گرامی از طرح دانش افزایی، دومین دوره این مسابقات از تاریخ 9 دی ماه برگزار خواهد شد والدین محترمی که قصد شرکت در این مسابقات را دارند پس از دانلود منابع از این سایت نسبت به پاسخ گویی سوالات، در سایت نسیم اقدام نمایند. لازم به ذکر است که زمان پاسخگویی در بازه زمانی 17 لغایت 23 دیماه خواهد بود و جوایز برندگان این مسابقه در روز همایش واحد مشاوره(25 دیماه) اعطا خواهد شد.