با مشاور مقطع دبیرستان دوره اول و دوم آشنا شوید

نوشته شده توسط arshadi. Posted in آرشیو اخبار 97-98

در سال تحصیلی 97-98 از همکاری مشاور گرامی جناب آقای مهدی مناف زاده تبریز که متولد سال 1340 می باشند،در مقطع دبیرستان دوره اول و دوم، بهره مند خواهیم شد.

روزهای کاری واحد مشاوره برای مقطع دبیرستان دوره اول و دوم، 1 شنبه، 2 شنبه و 4 شنبه خواهد بود.

رزومه کاری آقای مناف زاده جهت مطالعه و آشنایی اولیا تقدیم می شود.

کارشناس و کارشناس ارشد روان شناسی

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

سوپروایزر رسمی دوره های عملی تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه موسسه بین المللی ویلیام گّلسر

مشاور، روان شناس و مربی فردی ، گروهی و سازمانی برای ارتقاء بهداشت روانی و توسعه روابط انسانی

دانش آموخته دوره های روان درمانی ، دوره های مدیریتی - سازمانی و مربیگری جهت توانمندسازی فردی و تعالی سازمانی

کاندید مدرک بین المللی آکادمی انتخاب امریکا در مربیگری فردی و سازمانی

تدریس دوره های دانش افزایی و مهارت آموزی بر اساس تئوری انتخاب

مشارکت در پروژه ارزیابی ممیزان ایزو برای بهبود کیفیت آزمایشگاه های پزشکی

اقدام و مشارکت عملی در اتنقال ، آموزش و پیاده سازی شاخصه های مدرسه کیفی در مدارس ایران

مشاور روان شناس در واحد پژوهش و برنامه ریزی مجتمع آموزشی رهیار با بیش از ده سال تجربه موثر

تدریس واحدهای روان شناسی در دانشکده های روان شناسی شهید بهشتی، پیام نور و تربیت معلم در تهران

مشاوره، روان شناسی، آموزش خانواده ها و دانش آموزان در مدارس معتبر تهران با بیش از بیست و پنج سال سابقه

اجرای دوره های تسهیلگری برای سازمان های مردم نهاد و همیاران بهداشت اجتماعی و انجمن های نیکوکاری

دارای تجربه مؤثر در مربیگری سازمان ها و شرکت ها و آزمایشگاه های پزشکی در جهت توسعه روابط انسانی و تعالی سازمانی