چگونه کودک درمی یابد فردی ارزشمند و توانمند و دوست داشتنی است؟

نوشته شده توسط arshadi. Posted in موضوع ماه

والدین بعنوان افراد درجه اول زندگی کودک می توانند این حس را در کودک، با رفتار وگفتار خود به وی منتقل کنند و بهترین آن عبارتند از :

- هر زمانی که او خواستار حرف زدن با شماست با تمام وجود ( نگاه، تمرکز و... ) او را بشنوید.

- محبت بی قید و شرط نسبت به فرزندان خود داشته باشید و آنرا به صورت عملی ( نوازش و در آغوش کشیدن .. ) و همچنین زبانی و از صمیم قلب ابراز کنید.

- در تشویق و تحسین و توجه به او دست و دلباز باشید ( البته به شرطیکه اغراق نباشد )

- ازهر نوع طعنه زدن، برچسب زدن، دست انداختن وی حتی به صورت شوخی جدا خودداری کنید.

- در تصمیم گیری هایی که به خودش مربوط است ( رنگ اتاق و لباس ) او را آزاد بگذارید.

- در بازی ها هر از گاهی ببازید تا بفهمد که شکت آخر خط نیست.

- گاهی به عمد اشتباه کنید تا به او نشان دهید که حتی والدین هم گاهی ممکن است اشتباه کنند، فقط باید مسئولیت اشتباه خود را بپذیرد و آنرا اصلاح نماید.

- روش تربیتی تان قاطعانه باشد.

- برای بودن با او وقت بگذارید ( از حداقل 10 دقیقه تا حداقل یک ساعت ) و تمامی عوامل مزاحم را رفع کنید.

- قوانین را برحسب توانایی های کودک وضع کنید.