• 646705_299.jpg
  • unnamed.jpg

اخرین اخبار

معرفی کتاب

خلع سلاح همسر انتقادگر

 یکی از مشکلات شایع زوجین، انتقادگری است.

سلامت زیستی و آسایش همسری که مدام قربانی انتقادگری همسرش می شود، آسیب مییند.

اغلب همسر انتقادگر و همسر آسیب پذیر در جلقه معیوب تکراری و ناسازگار دست و پا می زنند.

تکرار این حلقه معیوب باعث می شود همدیگر را درک نکنند و روز به روز تغییر یا گریز از این حلقه معیوب را دشوارتر بیابند.

همسر انتقادگر به دنبال سلطه گری است و اینکار را زیر لوای باورهایی به ظاهر معقول و خردپسند پنهان کرده است.

والدین همسران انتقادگر به احتمال زیاد خودشان الگوی تمام عیار از انتقادگری بوده اند.

مطالعه این کتاب در حل این مشکل بسیار یاریگر خواهد بود.